Gemstone Čist Pigment 100ml

Cena je vidljiva za registrovane korisnike

Shot gemstone pure pigments. Može se koristiti nerazblažen ili se može mešati sa hidrogenom, penama, maskama, što omogućava da se koristi na nove načine. Pošto se mogu mešati zajedno, gameston pigment omogućava neograničeno mnoštvo nijansi. Pigmenti se mogu koristiti kao polutrajna boja, toneri, pojačivači, trajni oksidativni ili kao ton na boji, pojačivači za repigmentacije. Gameston omogućava veoma intezivan rezultat u farbi, što ga čini izuzetno efikasnim na vrlo svetlim ili izbeljenim podlogama. Odsustvo amonijaka, ppd, etanolamina i rezorcinola čine ga sigurnim proizvodom, pogodnim za sve zahteve i uzraste.

Shot gemstone pure pigments. Može se koristiti nerazblažen ili se može mešati sa hidrogenom, penama, maskama, što omogućava da se koristi na nove načine. Pošto se mogu mešati zajedno, gameston pigment omogućava neograničeno mnoštvo nijansi. Pigmenti se mogu koristiti kao polutrajna boja, toneri, pojačivači, trajni oksidativni ili kao ton na boji, pojačivači za repigmentacije. Gameston omogućava veoma intezivan rezultat u farbi, što ga čini izuzetno efikasnim na vrlo svetlim ili izbeljenim podlogama. Odsustvo amonijaka, ppd, etanolamina i rezorcinola čine ga sigurnim proizvodom, pogodnim za sve zahteve i uzraste.

Brand

Shot

Gemstone pigmenti

Amber, Diamond, Emerald, Kiwi Topaz, Ruby, Sapphire