Skip to content

REKLAMACIJE

Pro-Cut d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu i na pojedinačnom proizvodu.

Pro-Cut d.o.o. poštuje zakon o zaštiti potrošača i garantuje sledeće rokove:

2 godine
 – imate pravo na opravku i zamenu robe/usluge iako nemate garanciju (reklamacija)

14 dana
 – imate pravo da se predomislite ukoliko ste naručili robu preko Interneta

8 dana
 – rok u kome prodavac mora da odgovari na reklamaciju od dana prijema reklamacije

15 dana
 – rok za rešavanje reklamacije (izuzetak su nameštaj i tehnička roba, kada je rok za rešavanje reklamacije 30 dana) od dana prijema reklamacije

30 dana
 – rok u kome je prodavac dužan da vam izvrši uslugu ili isporuku robe od dana zaključenja ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuje izvan poslovnih prostorija, osim ako nije nešto drugo ugovoreno
Uputstvo o korišćenju proizvoda isporučuje se kupcu zajedno sa proizvodom. Kupac je dužan da se pridržava priloženog uputstva, da sačuva račun koji je dobio elektronskim putem i originalnu ambalažu. Račun dobijen prilikom online kupovine jedini je dokument sa kojima kupac može ostvariti svoja prava.

Pro-Cut d.o.o. u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, kompanija Pro-Cut će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Sve reklamacije nastale u slučaju nesaobraznosti kupljene robe regulisane su Zakonom o zaštiti potrošača (Sl.glasnik RS”, br. 62/2014). Potrošač je fizičko lice koje na tržištu pribavlja robu ili usluge u svrhe koje nisu namenjene njegovoj poslovnoj ili drugoj komercijalnoj delatnosti (Član 5. Stav 1). Pro-Cut d.o.o. sklapanjem ugovora sa potrošačem prihvata sve obaveze iz tog zakona uz svu profesionalnu pažnju usmerenu ka potrošaču.
U slučaju potrebe za reklamacijom u vezi sa saobraznosti kupljene robe potrebno je robu doneti ili poslati poštom na adresu Pro-Cut d.o.o, Danila Lekića Španca 31 Beograd ili pozvati (+381) 63 400 452.

U slučaju da kupac ne podleže zakonu o potrošačima, rešavanje problema u slučaju nesaobraznosti robe Pro-Cut postupa po internom pravilniku br. 1/2014.

Kupac gubi pravo na reklamaciju ako se kvar izazove:
*nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu
*popravkom od strane neovlašćenih lica
*ugradnjom neorginalnih rezervnih delova
*oštećenjem koja su nastala zbog nemarnog rukovanja
*oštećenjem nastalim zbog mehaničkog udarca od strane kupca ili treće osobe
*nepravilnom ugradnjom

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja (pročitati način isporuke).

Reklamacija ne važi za potrošni material, baterije, sijalice, četkice motora, adaptere, kablove, noževe mašinica i slično.

Ukoliko u roku od 45 dana po prijemu proizvoda na servis, kvar ne bude otklonjen, obavezujemo se da ćemo proizvod zameniti novim, predložiti odgovarajuću zamenu ili vratiti novac, u dogovoru sa kupcem.

Ukoliko dođe do reklamacije, ovde možete preuzeti formular i popunjen poslati zajedno sa artiklom na adresu: Danila Lekića Španca 31, Beograd.

PRAVILNIK O GARANTNOM ROKU TRGOVAČKE ROBE Preuzmite pravilnik br. 1/2014.